UM.MAMM.2519
Orang-outan
Orang-outan ; Orang-outang
Pongo
pygmaeus
45
47
40