UM.MAMM.2534
Lemur catta
Maki catta ; Maki mococo
catta